Reklamace zboží

Pro urychlení reklamace a minimalizaci chyb při vyřizování je důležité vyplnit následující formulář. Po odeslání formuláře se zobrazí dokument určený k vytisknutí a přiložení k reklamovanému výrobku.

Pokyny pro uplatňování reklamací

1. Zásilka dojde poškozená

Při přebírání zásilky věnujte pozornost kontrole stavu obalu.
Zásilku, která je zjevně poškozená, nepřebírejte.

Pokud je obal jen mírně poškozen, zásilku přeberte, ale na doklad o převzetí dopište „převzato s výhradou – poškozený obal.“
Pokud je obsah zásilky (zboží) poškozen, aniž by byl porušený obal, informujte neprodleně po obdržení zásilky naši společnost mailem na avetech@avetech.cz nebo telefonicky na č. tel. 281 862 527

Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

2. Nekompletní dodávka, chybná dodávka

Nesrovnalost nahlašte neprodleně mailem na avetech@avetech.cz

3. Reklamace a záruční/pozáruční servis zboží

Konzultujte reklamaci/opravu či servis strojů s naší společností na tel. č. 271 723 564 / 775 336 743. Naši pracovníci navrhnou způsob řešení.

Pokud bude zboží opravováno nebo vráceno, zašlete jej řádně zabalené na adresu:

Avetech s r.o , areál Big Box, hala A6, Ve Žlíbku 1800/77, 19300 Praha 9.


K zásilce přiložte:

  • Kopii faktury (bez tohoto dokladu  nebude možné zásilku opravit v rámci záruky ) - reklamační protokol naleznete níže.
  • Zásilka, která k nám bude doručena bez kopie faktury, nemůže být zaregistrována jako záruční reklamace a nemůže tedy být v tomto režimu vyřízena.

4. Lhůta pro vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od doručení. Reklamace bude vyřízena v co nejkratší lhůtě.

Pro obchody uskutečněné v rámci občanského zákoníku je lhůta na vyřízení tímto zákoníkem stanovena.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

Reklamační protokol

Položky označené * jsou povinné.