Jsme ekologičtí

Společnost AveTECH je zapojena do systému ekologického nakládání s elektroodpadem REMA a EKO-KOM

REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech.

Systém byl založen 14.2.2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení.

REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec, Buď líný a re: Balík, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

Další informace o zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení naleznete zde.

 

EKO‑KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.