Reklamace a servis

Pro urychlení reklamace a minimalizaci chyb při vyřizování je důležité vyplnit formulář v dolní části stránky. Po odeslání formuláře se zobrazí dokument určený k vytisknutí a přiložení k reklamovanému výrobku.

Pokyny pro uplatňování reklamací

1. Zásilka dojde poškozená

Při přebírání zásilky věnujte pozornost kontrole stavu obalu. Zásilku, která je zjevně poškozená, nepřebírejte.

Pokud je obal jen mírně poškozen, zásilku přeberte, ale na doklad o převzetí dopište „převzato s výhradou – poškozený obal.“
Pokud je obsah zásilky (zboží) poškozen, aniž by byl porušený obal, informujte neprodleně po obdržení zásilky naši společnost mailem na avetech@avetech.cz nebo telefonicky na čísle 281 862 527

Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

2. Nekompletní dodávka, chybná dodávka

Nesrovnalost nahlašte neprodleně mailem na avetech@avetech.cz  či telefonicky: 281 862 527

 

Záruční/mimozáruční servis zboží

Provádíme servis, opravy a čištění kancelářské techniky. Naši technici mají potřebná školení, bohaté dlouholeté zkušenosti a pravidelně se v oblasti vzdělávají. Dále disponují dostatečným servisním zázemím a skladem náhradních dílů. Jsou připraveni nabídnout své služby při odstranění závad na Vašich strojích. Opravy jsou prováděny v Prostorech sídla firmy v Praze,  případně přímo u zákazníka ve firmě či domácnosti.

Co servisujeme:

Skartovací stroje, laminátory, řezačky papíru, vazače dokumentů - mechanické i elektrické, lepičky papíru, vrtačky papíru, skládačky papíru, tepelné lisy, brožurovačky, rýhovací a perforovací stroje.

Poskytujeme kompletní servisní služby na značky:

ARTA, DSB, Adkins, KW-Trio, AT, Ideal, Eba, Hefter, Roto, HSM, Stago, DSB-Sky, Dumor, Cyklos, Reco, Renz


Pro objednání servisu a informace využijte příslušný kontakt a naši kolegové navrhnou nejlepší způsob řešení:

Oblast Čechy: +420 775 336 743  / rezac@avetech.cz - Adam Řezáč

Oblast Morava a Slovensko: +420 737 003 435 / slavik@avetech.cz – Robin Slavík

Pokud bude zboží opravováno nebo vráceno, zašlete jej řádně zabalené na adresu: Avetech s r.o areál Big Box, hala A6, Ve Žlíbku 1800/77, 19300 Praha 9.


K zásilce přiložte:

  • Kopii faktury (bez tohoto dokladu  nebude možné zásilku opravit v rámci záruky ) - reklamační protokol naleznete na koci stránky.
  • Zásilka, která k nám bude doručena bez kopie faktury, nemůže být zaregistrována jako záruční reklamace a nemůže tedy být v tomto režimu vyřízena.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od doručení. Reklamace bude vyřízena v co nejkratší lhůtě.

Pro obchody uskutečněné v rámci občanského zákoníku je lhůta na vyřízení tímto zákoníkem stanovena.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

 

Ceník prací mimozáručního servisu 

Práce mechanika na dílně - 590 Kč/hod  (u strojů s pořizovací cenou do 3000,- Kč bez DPH je sazba účtována po 1/2 hod.)  

Práce mechanika při servisním zásahu -  590 Kč/hod

Diagnostické a odborné práce -  500 - 1000 Kč/hod

Přepravní náklady technika - 10 Kč/km

Přepravní náklady technika po Brně a Praze - paušální sazba 600 Kč

Přepravní náklady technika v záruční době mimo lokality Brno, Praha -  10 Kč/km

Servisní podpora přes vzdálenou plochu nebo po telefonu - 400 Kč/hod (účtována je každá započatá 1/2 hodina)

Zprostředkování opravy u třetích firem (pro námi neopravované výrobky) - 590 Kč

Vydání vyřazovacího protokolu bez následné opravy a fakturace - 150 Kč

Vydání vyřazovacího protokolu bez následné opravy a fakturace + vrácení neopraveného stroje - 300kč

Ostatní práce (instalace tabulí, stěhování strojů, zámečnické práce) -  po individuální dohodě

Čisticí prostředky, oleje, maziva - 150 Kč

Náklady na doručení + balné do 40kg - 150,-

Náklady na doručení + balné od 40kg  - po individuální dohodě

Uvedené ceny jsou bez DPH.  

Ceník je platný od 25.5.2022.

Příplatky

Za expresní opravy účtujeme příplatek ve výši 50 % z běžné ceny z důvodu nutnosti přerušení již rozpracovaných zakázek. V případě oprav mimo běžnou pracovní dobu (pondělí - pátek 8:00-16:00) účtujeme tyto příplatky:

Mimopracovní doba ve všední dny  + 50 % ceny za 1 hod, popřípadě dle dohody

Sobota, neděle a sváteční dny + 100 % ceny za 1 hod, popřípadě dle dohody

Zahájení opravy do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky do 14:00, expresní příplatek 5 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Platby za mimozáruční servis 

Platba fakturou je akceptována pouze u stálých obchodních partnerů.

Při příjmu opravy od zákazníků, s nimiž nemá firma Avetech s.r.o. uzavřenu rámcovou smlouvu, přijímáme zálohovou platbu ve výši 50 % z předpokládaných nákladů opravy.

V případě neuhrazených faktur déle jak 21 dnů po splatnosti akceptujeme pouze hotovostní platbu a zálohu ve výši 100 % z předpokládaných nákladů opravy.

Ceny jsou před započetím prací vždy předloženy zákazníkovi k odsouhlasení.

 

Záruka na náhradní díly:

Záruka na náhradní díly je poskytována maximálně v délce 3 měsíců od data dodání a je uvedena na servisním listu opravy. Na spotřební materiál se záruka nevztahuje. Záruku lze uplatnit pouze na náhradní díly, na které záruku poskytuje výrobce technologií a při dodržení stanovených provozních a záručních podmínek výrobcem.

 

Kontaky pro objednání servisu:

Oblast Čechy: +420 775 336 743  / rezac@avetech.cz - Adam Řezáč

Oblast Morava, ev. Slovensko: +420 737 003 435 / slavik@avetech.cz – Robin Slavík

 

Reklamační protokol

Položky označené * jsou povinné.